Kde hledat pomoc

Při nálezu bulky na varleti či jiného příznaku, který se objevil a nemizí v průběhu 10-14 dnů, je nutno bez dalšího časového odkladu navštívit obvodního či závodního lékaře. Ten Vás prohlédne a napíše doporučení k odbornému lékaři - urologovi.

Bez doporučení od obvodního lékaře Vás odborný lékař nemůže vyšetřit. Urolog je odborný lékař - specialista, který na základě klinických a dalších vyšetření potvrdí, nebo vyloučí nádor varlete. Urologické ambulance jsou součástí všech okresních nemocnic. 

Při potvrzení nádoru na varleti je indikována další léčba na onkologickém pracovišti. V České republice je 13 Center komplexní onkologické péče (www.linkos.cz/onkologickacentra

Poradny v ČR


Praha

Fakultní nemocnice v Motole - Radioterapeuticko - onkologické oddělení

Komplexní onkologické centrum 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Liberec

Krajská nemocnice Liberec, a.s. - onkologie

Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň - onkologické a radioterapeutické oddělení

České Budějovice

Nemocnice České Budějovice, a.s. - onkologické oddělení

Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové - klinika onkologie a radioterapie

Jihlava

Kompletní onkologické centrum Nemocnice Jihlava s Kooperativní skupinou Vysočina

Brno

Klinika dětské onkologie FN Brno

Masarykův onkologický ústav - MOÚ

Olomouc   

http://www.fnol.cz/

Zlín

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - komplexní onkologické centrum

Nový Jičín

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín

Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava - onkologická klinika