O nás

Kampaň byla iniciována Klinikou dětské onkologie FN Brno, odborným garantem kampaně je primářka MUDr Viera Bajčiová, CSc. Organizačně, personálně a také finančně kampaň probíhá pod záštitou Nadačního fondu KDO FN Brno Krtek. Kromě zdravotních profesionálů se na kampani výrazně podílí parta nadšenců, ale i pacienti s vyléčeným nádorem varlete.

Kampaň Máš koule? byla spuštěna na konci října 2010 na popud primářky MUDr. Viery Bajčiové, CSc ve spolupráci s  Nadačním fondem dětské onkologie Krtek.

 „Kampaň inicioval Nadační fond Krtek, který spolu s lékaři KDO v Brně pečuje o děti a mladistvé léčené s různými typy nádorových onemocnění. A právě zkušenost, kdy stále více pacientů s tímto typem onemocnění dochází na vyšetření pozdě, tzn.v již velmi pokročilém stadiu choroby, přivedlo lékaře a Nadační fond Krtek na myšlenku ´spustit´ kampaň, která by vedla k oslovení mladých chlapců a mužů, ať si více všímají změn na svém těle a nepodceňují péči o své zdraví. Diagnostika i “laické” objevení příznaků tohoto onemocnění jsou totiž poměrně jednoduché - projevy choroby jsou znatelné (rozpoznatelné) na první pohled či pohmat. Cílem kampaně je zjednodušeně řečeno přimět mladé muže, aby nepodceňovali příznaky a neotáleli s návštěvou lékaře, “ vysvětluje MUDr. Viera Bajčiová, CSc, garant celého projektu.

Cíle kampaně

Cíle kampaně mají především informativní a osvětový charakter. Důležitým faktorem je u zhoubných onemocnění varlat včasná diagnóza, až 90 % pacientů má totiž šanci na trvalé vyléčení. V pokročilém stadiu onemocnění je nutná intenzivní kombinovaná chemoterapie a klesá i pravděpodobnost celkového úspěchu léčby. Nejvyšší výskyt tohoto onemocnění je u mladých mužů ve věku 15 – 35 let. Kampaň Máš koule? má zvýšit informovanost o problematice nádorů varlat a dostat ji do širšího povědomí mezi teenagery, ale i mezi rodiče a učitele. Dále má vést hlavně mladé muže, které toto onemocnění ohrožuje nejvíce, k provádění samovyšetření, což by se zároveň mělo stát samozřejmou a pravidelnou součástí hygieny. Kampaň se proto také snaží nenásilnou a poutavou formou představit samovyšetření varlat. Dalším cílem je, aby se muži, kteří zjistí změny na svém těle, nebáli či nestyděli vyhledat odbornou pomoc, protože čím dříve se problém začne řešit, tím snáze je léčitelný.

Jaké komunikační kanály kampaň Máš koule? využívá?

Autoři kampaně (agentura Yinachi, režisérské duo MODS, občanské sdružení Bumbarisparis a další) si kladli za cíl vtipnou a poutavou formu, která by byla přijatelná i pro mládež a zároveň by vzbudila jejich zájem o problematiku. Proto poběží kampaň v několika rovinách. Autoři se pokusí pomocí imagového a instruktážního videa oslovit a informovat lidi na internetu, tedy tam, kde  v současnosti cílová skupina hledá informace nejčastěji. 

Díky printové kampani a komunikaci s novináři se na problematiku upozorní v tisku určeném jak teenagerům, tak i jejich učitelům a rodičům. Všechny tyto kanály budou směřovat diváky na připravený web: maskoule.cz, který bude vedle informací o příznacích choroby a podrobných informacích o preventivním samovyšetření obsahovat diskusi moderovanou samotnou paní primářkou Kliniky dětské onkologie FN v Brně, MUDr. Vierou Bajčiovou, CSc. Dále zde návštěvníci najdou obě výše zmíněná videa a kontakty na místa, kde se lze nechat vyšetřit a získat doplňující informace. Webové stránky budou spuštěny k 1. listopadu 2010.

V komunikaci je navíc využito propojení se známými osobnostmi – na kampani Máš koule? a její propagaci se podílí např. Jirka Mádl, Kryštof Michal (Support Lesbiens), Rae Tomášek (Clou), DJ ROBOT, DJ TRAFIK, DJ Indy (Indy & Wich), Michal Nohejl (MODS) (vizuály také naleznete v příloze v tiskové kvalitě), dále Tonda Duchoslav (Viky Cabadaj) a Ondřej Brzobohatý. Ve spotu se mihli např. Eva Leimbergerová, Martin Pechlát, Michal Nohejl, Hana Vágnerová, Milan Kukulský, Lukáš Rumlena. Ti všichni „mají koule“ a nebojí se to dokázat!

  • Nadační fond dětské onkologie Krtek (NFDO Krtek) byl založen v roce 1999. Se svojí činností se zaměřuje na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti a mladistvé absolvující léčbu na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně (KDO FN Brno).
  • NFDO realizuje programy na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých, zajišťuje dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváří projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily. Více na www.krtek-nf.cz